DOTACJA 2024

4. maja, 2023, kategoria: różne, (Możliwość komentowania DOTACJA 2024 została wyłączona)

LOGO-UMUrząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2024 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:

 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA

 z zakresu

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2024 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  w lekkiej atletyce w 2024 roku”

124000 zł

zgodnie z umową UM/125/PF/3/DOT-W/2024 z dnia 01.02.2024

————————————————————————————————–