DOTACJA 2022

Napisano w kategorii różne, 1 kwietnia, 2022
LOGO-UM
Urząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2022 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:
 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA
 z zakresu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2022 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  w lekkiej atletyce w 2022 roku „
73000 zł