DOTACJA 2023

Napisano w kategorii różne, 4 maja, 2023

LOGO-UMUrząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2023 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:

 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA

 z zakresu

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2023 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  w lekkiej atletyce w 2023 roku”

80000 zł

zgodnie z umową UM/98/PF/19/DOT-W/2023 z dnia 27.01.2023

————————————————————————————————–

„Reprezentowanie Miasta Ruda Śląska na zawodach lekkoatletycznych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim”

10000 zł

zgodnie z umową UM/380/PF/64/DOT-W/2023 z dnia 21.04.2023