DOTACJA 2022

1. kwietnia, 2022, kategoria: różne, (Możliwość komentowania DOTACJA 2022 została wyłączona)
LOGO-UM
Urząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2022 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:
 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA
 z zakresu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2022 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  w lekkiej atletyce w 2022 roku „
73000 zł