statystyki odwiedzin stron internetowych

DOTACJA 2021

14. kwietnia, 2021, kategoria: różne, (0 komentarzy)
LOGO-UM
Urząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2021 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:
 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA
 z zakresu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w pierwszym półroczu 2021 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  w lekkiej atletyce w 2021 roku – I etap”
42 000 zł
„Sportowe szkolenie grup seniorskich  w lekkiej atletyce w 2021 roku – I etap”
6000 zł
QR Code Business Card