statystyki odwiedzin stron internetowych

DOTACJA 2018

16. stycznia, 2018, kategoria: różne, (0 komentarzy)
Urząd Miasta Ruda Śląska dofinansował w 2018 roku w formie dotacji zadania publiczne realizowane przez:
 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE „POGOŃ” RUDA ŚLĄSKA
 z zakresu
Wspieranie i upowszechnianie sportu w Rudzie Śląskiej w 2018 roku poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego:
„Szkolenie i udział we współzawodnictwie w lekkiej atletyce w 2018 roku” – 110 000 zł
QR Code Business Card